اطلاعیه ساعات سرویس دهی

اطلاعیه ساعات سرویس دهی دانشجویان گرامی - قابل توجه کلیه ی دانشجویان دانشگاه سمنان

به منظور تسهیل در رفت و آمد دانشجویان محترم از مورخ 1400/09/01 ، ساعت سرویس دهی به شرح ذیل انجام می گردد

کلمات کلیدی