تبریک و تشکر از زحمات همکاران محترم

درج نام دانشگاه سمنان در حوزه موضوعی“ مهندسی مواد” در رده 601-700 بر حسب رتبه بندی ISC

درج نام دانشگاه سمنان در حوزه موضوعی“ مهندسی مواد”

   درج نام دانشگاه سمنان در حوزه موضوعی “ مهندسی مواد” در رده 601-700 بر حسب رتبه بندی ISC ، نشان دهنده تلاشها و زحمات علمی و تحقیقاتی تمامی اعضای محترم هیات علمی ، همیاری کارکنان بزرگوار و با محوریت دانشجویان عزیز بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی موادو متالورژی می باشد.

 

 

کلمات کلیدی