تاریخچه

فایل power point

گروه آموزشی مهندسی مواد از سال 1356 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی با گرایش ریخته‌گری فعالیت خود را آغاز کرد، در سال 1375 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی با گرایش متالورژی صنعتی به فعالیت خود ادامه و در سال 1379 دوره کارشناسی ارشد با گرایش شناسایی و انتخاب مواد در این گروه تأسیس گردید. در سال 1386 به دنبال جذب اعضای هیئت علمی بیشتر و با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش شکل دادن فلزات برای توسعه بیشتر این گروه اقدام شد. در سال 1388 این گروه موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در گرایش متالورژی استخراجی در مقطع کارشناسی شد. در ادامه توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه، از سال 1389 پذیرش دانشجوی مقطع دکتری مواد صورت گرفت. در دو گرایش بیو مواد و نانو مواد در مقطع کارشناسی ارشد نیز از سال 1390 پذیرش دانشجو صورت گرفته است که عملاً توسعه چشمگیری را در مقطع تحصیلات تکمیلی در این گروه نشان می‌دهد. در نهایت با تصویب هیئت امنا گروه آموزشی مهندسی مواد در سال 1390 به دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ارتقاء پیدا کرد. در حال حاضر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان با 16 نفر هیئت علمی متخصص تمام وقت به شرح زیر در دو گرایش مقطع کارشناسی ، چهار گرایش مقطع کارشناسی ارشد و یک گرایش در مقطع دکتری به فعالیت مشغول است.