ابوالفضل قنبری

مسئول دفتر ریاست

علیرضا جهانیان

مسئول امور عمومی و آموزش

عالیه حسن پور

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ومسئول دبیرخانه

مجتبی دهقان

آزمایشگاه آنالیز حرارتی-میکروسکوپ SEM

امان اله زیاری

کارشناس آزمایشگاه

علیرضا ملک جعفریان

کارشناس آزمایشگاه

مریم حسن زاده مها

کارشناس آزمایشگاهSEM&XRD

نجمه ذاکری

کارشناس آزمایشگاه

حمیدرضا علیان نژادی

کارشناس کارگاه وآزمایشگاه

مسعود کاشانی

کارشناس گروه مهندسی مواد